عرض تسلیت

با اندوه فراوان درگذشت جناب آقاى دكتر مهدى احمدى، مالک و مدیر محترم هتل زیبای نیلو، و انساني دوست داشتني و مردم‌دار را به اطلاع دوستان و آشنايان مي‌رساند ...
بدينوسيله مراتب تسليت هيات رييسه و اعضاء اتاق ايران و ايتاليا را به همسرارجمند و فرزندان شايسته آن مرحوم اعلام مي‌نمايد.
روحشان شاد و ياد عزيزشان همواره در دل دوستدارانشان پايدار و گرامى.
احمد پورفلاح
رئيس اتاق ايران و ايتاليا