برگزاری نمایشگاه‌های Agri Travel & Slow Travel

برگزاری نمایشگاه‌های Agri Travel & Slow Travel با تمرکز بر گردشگری بومی و تاب‌آور در شهر برگامو برگزار می‌گردد.

حضوری 19-17 سپتامبر

کنفرانس آنلاین 29-27 سپتامبر

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از سایت https://www.agritravelexpo.it/en و صفحه @agritravelexpo بازدید نمایند.

بدیهی‌است که امور بین‌الملل این اتاق آماده پاسخگویی به سوالات مرتبط می‌باشد.

02188750086

داخلی 108