عرض تسلیت به جناب آقای اثنی عشری

جناب آقای اثنی عشری

مدیرعامل شركت تولیدی لایی اصل

مصیبت جانگداز فقدان پدر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت گفته و برایتان از درگاه خداوند شکیبایی آرزومندیم.