آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا به شماره ثبت 6037 و شناسه ملی 10861907588

دستورات جلسه:

1- ارائه خلاصه گزارش عملكرد اتاق در سال 1399، بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن

2- ارائه ترازنامه و صورت‌های مالی 1399، بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن

3- ارائه گزارش بازرس قانوني اتاق

4- ارائه گزارش حسابرس قانونی اتاق

5- ارائه بودجه پیشنهادی براي سال 1400و اتخاذ تصمیم نسبت به‌ آن

6- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

7- تعیین روزنامه كثير الانتشار

8- انتخاب حسابرس قانونی

9- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی

مکان: خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان هفتم، پلاک 1، واحد44، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا. با توجه به برگزاری آنلاین مجمع، اعضاء محترم این اتاق می‌توانند از طریق لینک زیر به سامانه آنلاین برگزاری مجمع اتاق ایران و ایتالیا وارد شده و در جلسه مجمع حضور یابند.

https://web.anymeet.ir/LoginToMeeting?meet=iiccim

تاریخ: دوشنبه 31/03/1400

زمان:ساعت 14:00

هیات مدیره اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا

 

website-agahi