آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا

WhatsApp Image 2021-06-22 at 10.09.52