آموزش آنلاین «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی»

به استحضار می رساند،کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، در نظر دارد آموزش آنلاین «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی» به مدت دو روز در تاریخ 15 ، 16 تیرماه 1400 برگزار نماید.
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی » نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین¬المللی، ضوابطی قراردادی است که در صورت درج آن در اعتبار اسنادی برای همه طرف¬های ذیربط الزام آور می شود.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام لطفاً به فایل پیوست توجه فرمایید.