برنامه سی‌امین مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک ایران و ایتالیا

بخش اول

*ساعت 14:00 شروع جلسه

*پخش سرود ملی دو کشور

*سخنرانی آقای مهندس پورفلاح ریاست اتاق ایران و ایتالیا

بخش دوم (دستورات جلسه)

1- ارائه خلاصه گزارش عملكرد اتاق در سال 1399، بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن

2- ارائه ترازنامه و صورت‌های مالی 1399، بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن

3- ارائه گزارش بازرس قانوني اتاق

4- ارائه گزارش حسابرس قانونی اتاق

5- ارائه بودجه پیشنهادی براي سال 1400و اتخاذ تصمیم نسبت به‌ آن

6- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

7- تعیین روزنامه كثير الانتشار

8- انتخاب حسابرس قانونی

9- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی