اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و ایتالیا(معرفی نماینده)

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و ایتالیا  به‌صورت آنلاین برگزار می‌گردد.

لذا از اعضای علاقمند تقاضا دارد مشخصات و شماره تلفن همراه، کد ملی مدیرعامل یا (سایر صاحبان امضاء مجاز) را به آدرس ایمیل

info@iiccim.ir

ارسال فرمایند. 

لازم به ذکر است که معرفی نماینده یا وکالت‌نامه‌ها باید در سربرگ شرکت، ممهور به مهر و امضا (صاحبان امضای مجاز) به‌ همراه کد ملی و شماره موبایل نماینده حاضر در جلسه حداکثر تا تاریخ بیستم تیر 1400 به این اتاق ارسال گردد. 

نشانی : link مورد نظر متعاقبا جهت نمایندگان به منظورحضور در مجمع اعلام خواهد گردید.

تاریخ: سه‌شنبه 22 تیر 1400

زمان : ساعت 14:00 

 

به اطلاع می‌رساند:

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران- ایتالیا  به‌صورت آنلاین برگزار می‌گردد.

لذا از اعضاء علاقمند تقاضا دارد مشخصات و شماره تلفن همراه ، کد ملی مدیرعامل یا (سایر صاحبان امضاء مجاز) را به این اتاق ارسال فرمایند.

لازم به‌ذکر است که معرفی نماینده یا وکالت‌نامه‌ها باید در سربرگ شرکت، ممهور به مهر و امضاء (صاحبان امضاء مجاز) به‌همراه کد ملی و شماره موبایل نماینده حاضر در جلسه حداکثر تا تاریخ 20/04/1400 به این اتاق ارسال گردد.

نشانی : link مورد نظر متعاقبا جهت نمایندگان به‌منظورحضور در مجمع اعلام خواهد گردید.

تاریخ: سه‌شنبه 22 تیر 1400

زمان : ساعت 14:00

info@iiccim.ir