نمایشگاه سنگ Marmomac 2021

به منظور بازدید آنلاین از نمایشگاه سنگ Marmomac 2021 در شهر ورونا ایتالیا که از تاریخ 29 سپتامبر لغایت 02 اکتبر2021(07 الی 10 مهرماه 1400) برگزار می‌گردد، می‌توانید با استفاده از VPN به لینک

https://marmomacplus.com/en

مراجعه و پس از تکمیل فرم و دریافت ایمیل تایید، وارد سایت نمایشگاه شوید.