تمدید فرصت ثبت نام در کنگره جهانی اتاق‌های بازرگانی جهان (ICCWCC)