عرض تسلیت به جناب آقای قنبری

جناب آقای مهندس قنبری

مشاور حوزه مشاور عالی ریاست اتاق ایران

مصیبت جانگداز فقدان مادر بزرگوارتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم. ما را در غم خود شریک بدانید.

روحشان شاد و قرین نور و رحمت.

هیات رییسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا