آموزش آنلاین اينكوترمز ۲۰۲۰ کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

به استحضار می رساند،آموزش آنلاین اينكوترمز ۲۰۲۰ کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC ) همزمان با ترجمه و انتشار آخرین نسخه ۲۰۲۰ کتاب اینکوترمزبین المللی،تنها نسخهمورد تایید ICCدر ایران، برگزار می گردد: «اینکوترمز 2020 ، مقررات ICC برای استفاده از اصطلاحات بازرگانی بین المللی و داخلی» است.

این دوره با هدف آشنایی بازرگانان، مدیران شرکتها، کارشناسان بانکها و کلیه جوامع کسب وکار به مدت 2 روز در تاریخ 19 و 20 مهر ماه 1400 برگزار می شود.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام لطفاً به فایل پیوست مراجعه فرمایید.