مشاوره بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا جهت ورود به بازار ایتالیا می‌تواند اطلاعات گسترده‌ای را در اختیار شما قرار دهد.

 

  • ارائه اطلاعات تجاری و مشخصات شرکت‌های ایتالیایی
  • پیدا کردن شریک تجاری در ایران و ایتالیا
  • تحقیق بازار
  • اعتبارسنجی شرکت‌های ایتالیایی
  • ارائه اطلاعات مربوط به ثبت شرکت در ایتالیا
  • ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری در ایتالیا
  • ارائه مشاوره در مورد زمینه‌های سرمایه‌گذاری