عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

Tag: اتاق ایران

Crescita, andamento dei prezzi, produzione, consumi 

l’EY Italian Macroeconomic Bulletin è il nuovo report che analizza lo scenario macroeconomico del nostro Paese del 2022 e anticipa le tendenze per il 2023 L’anno che volge al termine sarà ricordato per la sua complessità, conseguenza di avvenimenti che hanno influenzato negativamente la situazione…