عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

Tag: iiccim

Italia, stop obbligo mascherine al lavoro 

ROMA (Pars Today Italian) – Per il sottosegretario alla Salute , Andrea Costa, “sui luoghi di lavoro” si può andare “verso una raccomandazione e non obbligo di mascherina al chiuso”. “Gli italiani hanno già mostrato una responsabilità diversa, come avvenuto per le mascherine all’aperto”, ha…

Fmi prevede crescita nel 2022 per l’Iran 

TEHERAN-L’Iran registrerà una crescita nel 2022 del 3 per cento, in leggero calo rispetto al 4 per cento registrato lo scorso anno. È quanto emerge dalle stime diffuse ieri dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto World Economic Outlook (Weo) citato da Nova News. Nel…

Roma, webinar ‘Un pomeriggio con Attar Nishapuri’ 

ROMA-Il 14 aprile e in occasione della giornata nazionale di Attar Nishapuri, l’Istituto Culturale dell’Iran a Roma in collaborazione con Diruz ha organizzato il webinar “Un pomeriggio con Attar Nishapuri”. All’evento hanno intervenuto Dott. Mohammad Taghi Amini, Direttore dell’Istituto Culturale dell’Iran a Roma, Dott.ssa Savina…