عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

Tag: iran-italy

Italia al top nell’Ue per numero di automobile 

Italiani ed europei sempre più imbottigliati in auto: nel 2022, il numero medio di autovetture ogni 1.000 abitanti nell’Ue era 560. Nel decennio 2012-2022, il numero medio è aumentato del 14,3% (da 490 a 560 autovetture ogni 1.000 abitanti). Lo spiega Eurostat nell’ultima rilevazione. L’Italia…