عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

Autore: تحریریه

Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano...

Istat, inflazione rallenta, cresce attesa per rialzi tassi graduali 

“Lo scenario internazionale a inizio 2023 è caratterizzato da una generalizzata moderazione delle pressioni inflazionistiche, dovuta al calo dei prezzi dei prodotti energetici, che alimenta le attese di un più graduale aumento dei tassi di interesse nei principali Paesi”. Lo scrive l’Istat nella nota mensile…