عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

Autore: تحریریه

Italia, stop obbligo mascherine al lavoro 

ROMA (Pars Today Italian) – Per il sottosegretario alla Salute , Andrea Costa, “sui luoghi di lavoro” si può andare “verso una raccomandazione e non obbligo di mascherina al chiuso”. “Gli italiani hanno già mostrato una responsabilità diversa, come avvenuto per le mascherine all’aperto”, ha…

Fmi prevede crescita nel 2022 per l’Iran 

TEHERAN-L’Iran registrerà una crescita nel 2022 del 3 per cento, in leggero calo rispetto al 4 per cento registrato lo scorso anno. È quanto emerge dalle stime diffuse ieri dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto World Economic Outlook (Weo) citato da Nova News. Nel…

Italiano

Roma, webinar ‘Un pomeriggio con Attar Nishapuri’ 

ROMA-Il 14 aprile e in occasione della giornata nazionale di Attar Nishapuri, l’Istituto Culturale dell’Iran a Roma in collaborazione con Diruz ha organizzato il webinar “Un pomeriggio con Attar Nishapuri”. All’evento hanno intervenuto Dott. Mohammad Taghi Amini, Direttore dell’Istituto Culturale dell’Iran a Roma, Dott.ssa Savina…