عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

Categoria: Italiano

Chiusura temporanea del consolato italiano a Teheran 

Si avvisa l’utenza che la Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a Teheran è chiusa al pubblico dal 14 aprile e fino a un nuovo avviso. Restano in ogni caso garantiti i servizi consolari essenziali a favore dei connazionali, che possono rivolgersi all’indirizzo e-mail consolato.teheran@esteri.it. Per le…