عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

Tag: اتاق ایران و ایتالیا

Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano...

L’Istat conferma il Pil del quarto trimestre: sale dello 0,2% (e alza la stima sull’anno allo 0,6%) 

In lieve crescita il Pil italiano. Nel quarto trimestre del 2023 il Prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% nei confronti del quarto trimestre del 2022. A renderlo noto è l’Istat, che nella stima completa dei conti economici…