عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

Tag: اتاق ایران

Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano...

L’Ue va alla fase due su Ita-Lufthansa, la decisione a giugno 

La Commissione europea ha deciso di avviare un’indagine approfondita sull’operazione Ita-Lufthansa, portando il dossier alla fase due dell’esame antitrust. Lo annuncia lo stesso esecutivo Ue in anticipo rispetto alla scadenza prevista del 29 gennaio. La prima fase dell’indagine era stata avviata il 30 novembre scorso,…

Italia al top nell’Ue per numero di automobile 

Italiani ed europei sempre più imbottigliati in auto: nel 2022, il numero medio di autovetture ogni 1.000 abitanti nell’Ue era 560. Nel decennio 2012-2022, il numero medio è aumentato del 14,3% (da 490 a 560 autovetture ogni 1.000 abitanti). Lo spiega Eurostat nell’ultima rilevazione. L’Italia…