عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

Tag: icc

Istat, nel 2023 l’inflazione al 5,7% 

el mese di dicembre 2023 si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,7% del mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo comunica…

Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano...

Draghi: ‘L’economia Ue è indebolita, serve una road map’ 

Nell’incontro di oggi con i Commissari Ue, a quanto si apprende dai collaboratori dell’ex premier, Mario Draghi ha proposto un breve inquadramento delle dinamiche che hanno determinato scenari attuali e prospettive per la competitività europea. Di fronte al progressivo indebolimento dell’economia europea si pone la…