عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

Tag: iran

Chiusura temporanea del consolato italiano a Teheran 

Si avvisa l’utenza che la Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a Teheran è chiusa al pubblico dal 14 aprile e fino a un nuovo avviso. Restano in ogni caso garantiti i servizi consolari essenziali a favore dei connazionali, che possono rivolgersi all’indirizzo e-mail consolato.teheran@esteri.it. Per le…

Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano...

Confindustria: ‘Si prospetta un Pil debole nel primo trimestre’ 

Il centro studi di Confindustria vede una “crescita dell’Italia frenata a inizio 2024”. Nell’analisi congiunturale mensile ‘flash’ degli economisti di via dell’Astronomia “l’economia italiana è sostenuta da inflazione bassa, fiducia delle famiglie in aumento e servizi in crescita, mentre l’industria sembra stabilizzarsi. Vari, però, i…