عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

Tag: italy visa

Chiusura temporanea del consolato italiano a Teheran 

Si avvisa l’utenza che la Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a Teheran è chiusa al pubblico dal 14 aprile e fino a un nuovo avviso. Restano in ogni caso garantiti i servizi consolari essenziali a favore dei connazionali, che possono rivolgersi all’indirizzo e-mail consolato.teheran@esteri.it. Per le…

Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano...

Nel cielo di aprile l’eclissi totale di Sole, ma dall’ Italia non si vedrà 

Il cielo di aprile si prepara a stupire con l’evento astronomico più spettacolare dell’anno, ossia l’eclissi totale di Sole, che purtroppo non sarà visibile dall’Italia. Il ‘Sole nero’ si potrà infatti ammirare soltanto da Messico, Stati Uniti e Canada. Sono in molti gli appassionati del…