عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

Tag: italy

Italia, il mercato del lavoro in crisi 

ROMA-Il mercato del lavoro italiano in crisi. Circa 120mila aziende italiane del settore dei servizi potrebbero cessare l’attività nei prossimi dieci mesi a causa dell’aumento dei costi energetici, con la perdita di 370mila posti di lavoro, riferisce Confcommercio ripreso dal sito Farosulmondo. Quest’anno, le società…

Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano, Italiano...

47 paesi acquistano i prodotti “nanotecnologici” dell’Iran 

TEHERAN (Pars Today Italian) –– La sede speciale per lo sviluppo della nanotecnologia ha annunciato che i prodotti ed i servizi… della nanotecnologia nei vari settori dell’edilizia, dell’optoelettronica, della medicina, della salute, del tessile e di altri settori tecnologici vengono esportati in 47 paesi richiedenti….