عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

درباره اتاق

اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و ايتاليا

ايتاليا از جمله کشورهای پيشتاز اروپای غربی است که همواره در صحنه های اقتصادی و فرهنگی ايران حضور فعال داشته و در طول 20 سال گذشته علی رغم مسائل و مشکلات داخلی و جنگ تحميلی، همواره رابطه تجاری و اقتصادی خود را با ايران حفظ نموده است و با مشارکت در بسياری از پروژه های صنعتی خلا حاصل از تحريم ها را تا اندازه ای پر کرده است و در سالهای اخير با گسترش همکاری های اقتصادی مناسبتر از پيش در روابط تجاری دو کشور بوجود آمده است بطوريکه ايتاليا اينک بزرگترين شريک تجاری ايران در اروپا محسوب می شود.
در شکل گيری اين تحولات اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران وايتاليا هميشه حضور فعال داشته است و با تشکيل اتاق بازرگانی و صنعتی ايتاليا ـ ايران در رم و ارتباط نزديک با بخش اقتصادی سفارت ايران در ايتاليا و ساير موسسات و منابع ذيربط، امکانات خدمات رسانی اتاق دو چندان گرديد ه است و با راه اندازی سايت مستقل و الحاق آن با سايت اتاق رم و ساير مراکز صنعتی و تجاری ايتاليا، دستيابی مستقيم اعضا با ايتاليا و کشورهای غربی بهتر و سريعتر گرديده است و امکان ارتباط اطلاعات تجاری و صنعتی بين اعضا اتاق نيز در داخل کشور از طريق ابزار الکترونيکی بسی راحت تر شده است .

تاريخ تاسيس
اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران وايتاليا در سال ١٩٩٢ توسط تعدادی از صاحب نظران اقتصادی و دست اندرکاران خوشنام صنعت و تجارت کشور تاسيس شده و با استقبالی که از طرف بازرگانان و صاحبان صنايع در چند سال گذشته شده است به عنوان يکی از بزرگترين مجموعه اتاقهای بازرگانی مشترک ايران با يک کشور اروپايی درآمده است.

تصاویر اتاق بازرگانی ایران ایتالیا