عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی

کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از اعضای فعال در زمینه های مختلف صنعت در کشور می‌باشد.

جلسات ابتدایی این کمیسیون پس از تعیین هیات رییسه اهداف تعیین می‌گردد و راه‌های دستیابی به این اهداف توسط اعضا پیشنهاد می‌گردد.

کمیسیون از طریق اتاق با سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ارتباط برقرار نموده و از مسوولین و دست‌اندرکاران مرتبط با موارد مطروحه در کمیسیون جهت ارایه نظرات کارشناسی و پاسخ به درخواست های اعضا دعوت به عمل می‌آورد.

کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی

صورتجلسه کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی (16 اردیبهشت 1403) 

پنجمین جلسه کمیسیون «صنعت و معدن، حمل و نقل و کشاورزی» اتاق مشترک ایران و ایتالیا در تاریخ 16 اردیبهشت‌ماه 1403 با حضور 41 نفر شامل ریاست، آقای مهندس پورفلاح و دبیرکل، خانم مهندس شهابی و اعضا اتاق و هیات رئیسه کمیسیون: آقای دکتر سلیمی…

صورتجلسه کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی (17 دی 1402) 
صورتجلسه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی (26 مهر 1402) 
صورتجلسه کمیسیون صنعت و معدن (11 دی 1401) 
صورتجلسه کمیسیون صنعت و معدن (8 آبان 1401) 
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون صنعت و معدن 
صورتجلسه کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی (15 بهمن 1402) 

چهارمین جلسه کمیسیون «صنعت و معدن، حمل و نقل و کشاورزی» اتاق مشترک ایران و ایتالیا در تاریخ 15 بهمن‌ماه 1402 با حضور 24 نفر از اعضا اتاق و هیات رئیسه، آقای دکتر سلیمی رئیس، آقای مهندس عرفانیان نایب رئیس اول،  به همراه مهمانان این…

صورتجلسه کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی (19 آذر 1402) 
صورتجلسه کمیسیون صنعت و معدن (9 بهمن 1401) 
صورتجلسه کمیسیون صنعت و معدن (13 آذر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون صنعت و معدن (10 مهر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی (16 اردیبهشت 1403) 

پنجمین جلسه کمیسیون «صنعت و معدن، حمل و نقل و کشاورزی» اتاق مشترک ایران و ایتالیا در تاریخ 16 اردیبهشت‌ماه 1403 با حضور 41 نفر شامل ریاست، آقای مهندس پورفلاح و دبیرکل، خانم مهندس شهابی و اعضا اتاق و هیات رئیسه کمیسیون: آقای دکتر سلیمی…

صورتجلسه کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی (17 دی 1402) 
صورتجلسه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی (26 مهر 1402) 
صورتجلسه کمیسیون صنعت و معدن (11 دی 1401) 
صورتجلسه کمیسیون صنعت و معدن (8 آبان 1401) 
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون صنعت و معدن 
صورتجلسه کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی (15 بهمن 1402) 

چهارمین جلسه کمیسیون «صنعت و معدن، حمل و نقل و کشاورزی» اتاق مشترک ایران و ایتالیا در تاریخ 15 بهمن‌ماه 1402 با حضور 24 نفر از اعضا اتاق و هیات رئیسه، آقای دکتر سلیمی رئیس، آقای مهندس عرفانیان نایب رئیس اول،  به همراه مهمانان این…

صورتجلسه کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی (19 آذر 1402) 
صورتجلسه کمیسیون صنعت و معدن (9 بهمن 1401) 
صورتجلسه کمیسیون صنعت و معدن (13 آذر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون صنعت و معدن (10 مهر 1401)