ایتالیا از گوگل خواست یک میلیارد یورو (۱.۰۷ میلیارد دلار) مالیات پرداخت نشده و جریمه را بپردازد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی گوگل در بیانیه‌ای اعلام کرد ما مقررات مالیات در همه کشورهای که در آنجا فعالیت می‌کنیم از جمله ایتالیا را رعایت می‌کنیم. ما با مقامات همکاری می‌کنیم.

به گفته منابع آگاه، سازمان درآمد ایتالیا، فرآیندی را آغاز کرده که ممکن است گوگل را به توافق برای حل و فصل این ادعا وادار کند یا این شرکت آمریکایی را با یک پرونده قضایی روبرو کند.

یکی از این منابع آگاه اظهار کرد: این تحقیقات در دسامبر سال ۲۰۲۲ راه اندازی شد و ادعای مقامات ایتالیایی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ را دربرمی‌گیرد.

درست ماننند تحقیقات قبلی، این تحقیقات توسط دادستان‌های میلان انجام می‌شود که مدعی هستند گوگل مالیات بر درآمدهای تولید شده در ایتالیا را ثبت نکرده و مالیات پرداخت نکرده است، اما این بار مبنای اتهام متفاوت است.

گوگل در سال ۲۰۱۷، مبلغ ۳۰۶ میلیون یورو پرداخت کرد زیرا بر اساس پرسنلی که در این کشور فعالیت می‌کنند، به نظر می‌رسد که دارای یک مقر دائم در ایتالیا باشد.

اکنون این چالش بر اساس زیرساخت دیجیتالی که گوگل در ایتالیا دارد و به این شرکت امکان فعالیت و درآمدزایی را می‌دهد، ایجاد شده است. این همان رویکردی است که در تسویه حساب مالیاتی اخیر ایتالیا با نتفلیکس استفاده شد.

دو تن از منابع آگاه گفتند اگر گوگل با مقامات ایتالیایی برای حل و فصل این ادعا به توافق برسد، این خط تحقیقات در مورد تمام شرکت‌های اینترنتی چند ملیتی که تحت نظارت دادستان میلان هستند، اعمال خواهد شد.