اعضا محترم اتاق ایران و ایتالیا، شرکت های:

جهان اروم ایاز
پوشاک نانو مهیار
گاندو تجارت
البرز به سم
تولیدی و صنعتی گرم ایران

اتاق ایران و ایتالیا انتخاب شایسته شما را به عنوان برگزیده ملی در بیست و هشتمین دوره «روز ملی صنعت و معدن» تبریک می‌گوید.