اعضاء محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا

با احترام،

به استحضار می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا با دستورات زیر برگزار خواهد شد.

1- ارائه خلاصه گزارش عملكرد اتاق در سال 1401، بررسی و تصویب آن 

2- ارائه ترازنامه و صورت‌های مالی 1401، بررسی و تصویب آن

3- ارائه گزارش بازرس قانوني اتاق و تصویب آن

4- ارائه گزارش حسابرس قانونی اتاق و تصویب آن

5- ارائه بودجه پیشنهادی براي سال 1402، بررسی و تصویب‌ آن

6- تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء

7- تعیین روزنامه كثير الانتشار

8- انتخاب حسابرس قانونی

9- انتخاب هیات مدیره اصلی و علی ‌البدل

10- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل

مکان: خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی(فرصت سابق)، پلاک 175، طبقه دهم ساختمان قدیم، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

تاریخ: دوشنبه  16 / 05 / 1402

زمان: ساعت 10:00

 

هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  ایران و ایتالیا