جناب آقای مهندس صمد حسن زاده

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تبریک گفته و آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای جنابعالی داریم.

 

 

هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا