عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

کمیسیون برندینگ

کمیسیون برندینگ

این کمیسیون متشکل از اعضای فعال در زمینه های مختلف صنعت در کشور می‌باشد.

جلسات ابتدایی این کمیسیون پس از تعیین هیات رییسه اهداف تعیین می‌گردد و راه‌های دستیابی به این اهداف توسط اعضا پیشنهاد می‌گردد.

کمیسیون از طریق اتاق با سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ارتباط برقرار نموده و از مسوولین و دست‌اندرکاران مرتبط با موارد مطروحه در کمیسیون جهت ارایه نظرات کارشناسی و پاسخ به درخواست های اعضا دعوت به عمل می‌آورد.

کمیسیون برندینگ

صورتجلسه کمیسیون برندینگ (10 بهمن 1402) 

سومین جلسه کمیسیون برندینگ اتاق مشترک ایران و ایتالیا روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه 1402، در محل اتاق ایران و ایتالیا با حضور آقای دکتر نوری رئیس کمیسیون، آقای مهندس ماچیانی نایب رئیس اول، آقای دکتر اسرار نایب رئیس دوم، 16 نفر از اعضاء اتاق…

صورتجلسه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون برندینگ (25 مهر 1402) 
صورتجلسه کمیسیون برندینگ (11 اردیبهشت 1402) 
صورتجلسه کمیسیون برندینگ (14 آذر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون برندینگ (11 مهر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون برندینگ (13 آذر 1402) 

اولین جلسه کمیسیون برندینگ اتاق مشترک ایران و ایتالیا روز دوشنبه 13 آذر ماه 1402، در محل اتاق ایران و ایتالیا با حضور آقای دکتر نوری رئیس کمیسیون، آقای  مهندس ماچیانی نایب رئیس اول،  13 نفر از اعضاء اتاق ایران و ایتالیا و خانم توانا…

صورتجلسه کمیسیون برندینگ (8 خرداد 1402) 
صورتجلسه کمیسیون برندینگ (12 دی 1401) 
صورتجلسه کمیسیون برندینگ (9 آبان 1401) 
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون برندینگ 
صورتجلسه کمیسیون برندینگ (10 بهمن 1402) 

سومین جلسه کمیسیون برندینگ اتاق مشترک ایران و ایتالیا روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه 1402، در محل اتاق ایران و ایتالیا با حضور آقای دکتر نوری رئیس کمیسیون، آقای مهندس ماچیانی نایب رئیس اول، آقای دکتر اسرار نایب رئیس دوم، 16 نفر از اعضاء اتاق…

صورتجلسه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون برندینگ (25 مهر 1402) 
صورتجلسه کمیسیون برندینگ (11 اردیبهشت 1402) 
صورتجلسه کمیسیون برندینگ (14 آذر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون برندینگ (11 مهر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون برندینگ (13 آذر 1402) 

اولین جلسه کمیسیون برندینگ اتاق مشترک ایران و ایتالیا روز دوشنبه 13 آذر ماه 1402، در محل اتاق ایران و ایتالیا با حضور آقای دکتر نوری رئیس کمیسیون، آقای  مهندس ماچیانی نایب رئیس اول،  13 نفر از اعضاء اتاق ایران و ایتالیا و خانم توانا…

صورتجلسه کمیسیون برندینگ (8 خرداد 1402) 
صورتجلسه کمیسیون برندینگ (12 دی 1401) 
صورتجلسه کمیسیون برندینگ (9 آبان 1401) 
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون برندینگ