انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون برندینگ اتاق مشترک ایران و ایتالیا در تاریخ 20 / 06 / 1401 با حضور ریاست اتاق آقای مهندس پورفلاح و دبیر کل، خانم مهندس شهابی و اعضا علاقمند در محل اتاق ایران برگزار و افراد ذیل بعنوان هیئت رئیسه کمیسیون مذکور انتخاب گردیدند:

• آقای رضا نوری رئیس
• آقای پیمان بانی شرکا نایب رئیس اول
• آقای عقیل ماچیانی نایب رئیس دوم
• خانم صبا توانا دبیر

همچنین مقرر شد اولین جلسه این کمیسیون در روز دوشنبه 11 مهر 1401 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا برگزار گردد.