انتظار می رود اتحادیه اروپا در اوایل ماه جاری طرحی را در مورد این اقدام ارائه کند.
روبرتو چینگولانی، وزیر انتقال اکولوژیک ایتالیا روز شنبه در مصاحبه با روزنامه لا رپوبلیکا اعلام کرد: انتظار می‌رود کمیسیون اروپا پیشنهادی را با هدف اعمال سقف قیمتی تعمیم یافته برای واردات گاز در این ماه ارائه نماید.
به گفته وزیر، طرح محدود کردن قیمت گاز قبلاً ترسیم شده و تاکنون توسط ۱۵ کشور عضو از جمله آلمان حمایت شده‌است.