عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه

کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه

این کمیسیون که در آن طیف گسترده‌ای از اعضای مرتبط مشارکت می‌نماید، در حول دوره یک ساله خود به بررسی موضوعات روز و مورد درخواست اعضای کمیسیون می‌پردازد.

در جلسات ماهانه این کمیسیون معمولا کارشناسان مرتبط با مسائل بانکی، بیمه، مالیاتی و … دعوت به عمل می‌آید. اعضای کمیسیون موارد درخواستی را به هیات رییسه پیشنهاد داده و در صورت لزوم از کارشناس معتبر در آن زمینه جهت ارائه اطلاعات دعوت به عمل می‌آید.

کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (26 اردیبهشت 1403) 

پنجمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در دوره‌ی جدید (سال 1403) روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403، با حضور خانم حسین‌زاده رئیس کمیسیون، آقای خسروشاهی نایب رئیس اول، خانم احمدی نایب رئیس دوم، آقای داود (بانک پاسارگاد)، آقای…

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (20 دی 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (17 آبان 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (13 خرداد 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (5 بهمن 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (3 آذر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (12 مهر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (17 بهمن 1402) 

چهارمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در دوره‌ی جدید (سال 1402) روز سه شنبه 17 بهمن ماه 1402، با حضور خانم حسین‌زاده رئیس کمیسیون، آقای خسروشاهی نایب رئیس اول، خانم احمدی نایب رئیس دوم، آقای رفیعی استاد دانشگاه…

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (22 آذر 1402) 
صورتجلسه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (25 مهر 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (13 اردیبهشت 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (7 دی 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (4 آبان 1401) 
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (26 اردیبهشت 1403) 

پنجمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در دوره‌ی جدید (سال 1403) روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403، با حضور خانم حسین‌زاده رئیس کمیسیون، آقای خسروشاهی نایب رئیس اول، خانم احمدی نایب رئیس دوم، آقای داود (بانک پاسارگاد)، آقای…

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (20 دی 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (17 آبان 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (13 خرداد 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (5 بهمن 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (3 آذر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (12 مهر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (17 بهمن 1402) 

چهارمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در دوره‌ی جدید (سال 1402) روز سه شنبه 17 بهمن ماه 1402، با حضور خانم حسین‌زاده رئیس کمیسیون، آقای خسروشاهی نایب رئیس اول، خانم احمدی نایب رئیس دوم، آقای رفیعی استاد دانشگاه…

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (22 آذر 1402) 
صورتجلسه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (25 مهر 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (13 اردیبهشت 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (7 دی 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (4 آبان 1401) 
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه