به اطلاع می‌رساند اعضا محترمی که امکان حضور در مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) اتاق ایران – ایتالیا را ندارند می توانند با تنظیم نامه زیر بر روی سربرگ شرکت، ممهور به مهر و امضاء (صاحبان امضاء مجاز – اصل مهر و اصل امضا) مشخصات نماینده خود را طبق نمونه ذیل تکمیل و حداکثر تا تاریخ 24 تیر 1403 به آدرس ایمیل info@iiccim.ir ارسال و اصل نامه را روز برگزاری مجمع همراه داشته باشند.

لازم بذکر است همراه داشتن 1- معرفی نامه (اعضای حقوقی) یا وکالت نامه رسمی (اعضای حقیقی) 2- اصل کارت عضویت تمدید شده، 3- اصل کارت ملی و 4- تصویر آخرین روزنامه رسمی (مربوط به اعضای هیات رئیسه و صاحبان امضا مجاز (اعضای حقوقی)) توسط نمایندگان محترم در روز برگزاری مجمع ضروری است.

 

نمونه متن معرفی نامه:

با احترام،
اینجانب / اینجانبان …………….. با شماره ملی …………….. دارنده امضاء مجاز با سمت …………….. در شرکت …………….. به شماره عضویت …………….. ، بدینوسیله سرکار خانم/ جناب آقای …………….. به شماره ملی …………….. را جهت حضور در سی و سومین مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) در تاریخ 02 / 05 / 1403 اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا معرفی می‌ نمایم. بدیهی‌است که نامبرده از سوی اینجانب / اینجانبان دارای حق رای به‌منظور تصویب صورت‌های مالی، بودجه، انتخاب بازرس، حسابرس و تعیین روزنامه می‌باشد.

نام و نام خانوادگی

سِمت

امضا

مهر شرکت

تاریخ