طی ۶ ماه صورت گرفت؛
ارزآوری ۷۸ میلیون یورویی پسته ایران در بازار اروپا
ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی بیش از ۷۸ میلیون یورو پسته به اتحادیه اروپا صادر کرد و از نظر صادرات مغز پسته از آمریکا پیش افتاد. به گزارش ایمنا، اطلاعات منتشر شده از سوی پایگاه آماری اتحادیه اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد، ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی ۷۸.۶ میلیون یورو پسته به کشورهای اروپایی صادر کرده است.
صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال جاری میلادی ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۰۶.۱ میلیون یورو پسته به این اتحادیه صادر کرده بود.
صادرات پسته با پوست ایران به اروپا در ماه‌های ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۲ با کاهش ۵۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳۱.۶ میلیون یورو رسیده است. ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۶۷.۸ میلیون یورو پسته با پوست به اروپا صادر کرده بود.
با وجود کاهش صادرات پسته با پوست ایران به اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۲ صادرات مغز پسته ایران به این اتحادیه رشد ۲۳ درصد را تجربه کرده و به ۴۷ میلیون یورو رسیده است. ایران در نیمه نخست سال قبل ۳۸.۳ میلیون یورو مغز پسته به اروپا صادر کرده بود.
آلمان و ایتالیا بزرگ‌ترین واردکنندگان پسته از ایران در نیمه نخست ۲۰۲۲ بوده‌اند. ۵۰ میلیون یورو از کل صادرات پسته ایران به مقصد آلمان و ۱۴ میلیون یورو به مقصد ایتالیا بوده است.
ایران پس از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ پسته به اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۲ بوده است. آمریکا در این دوره ۲۷۶ میلیون یورو پسته به اروپا صادر کرده است. صادرات پسته آمریکا به اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۲ نیز با کاهش ۴ درصدی مواجه شده است.
اگرچه آمریکا در مجموع صادرات پسته بیشتری به اروپا در مقایسه با ایران داشته است، اما آمارها نشان می‌دهد مغز پسته ایران از محبوبیت بیشتری نزد مشتریان اروپایی برخوردار است. در حالی که صادرات مغز پسته آمریکا به اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال جاری میلادی ۳۴ میلیون یورو بوده است ایران در این دوره ۴۷ میلیون یورو مغز پسته به اروپا صادر کرده است.