جلسه مشترک کمیسیون برندینگ و تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا روز سه شنبه 12 تیر ماه 1403 در محل بانک سامان واقع در برج سامان برگزار گردید.

در این جلسه آقای نوری (رئیس کمیسیون برندینگ)، آقای ماچیانی (نایب رئیس اول کمیسیون برندینگ)، خانم حسین‌زاده (رئیس کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه و همچنین معاون بین الملل بانک سامان)، آقای خسروشاهی (نایب رئیس اول کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه) و خانم احمدی (نایب رئیس دوم کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه) و تعداد زیادی از اعضاء و همچنین خانم توانا (دبیر کمیسیون برندینگ) و آقای وسمقی (دبیر کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه) حضور داشتند.

دستور جلسه:

  • برندینگ بانک سامان

سخنرانان:

  • سرکار خانم حسین زاده، معاون بین الملل بانک سامان
  • جناب آقای نادری، مدیر سرمایه انسانی بانک سامان
  • جناب آقای حسنی، مدیر روابط عمومی‌ و صدای مشتریان بانک‌ سامان
  • جناب آقای مزینانی، معاون اداره تجربه و ارتباطات کارکنان بانک سامان

در ابتدای جلسه پس از معرفی مختصر شرکت کنندگان، آقای حسنی مدیر روابط عمومی و صدای مشتریان بانک سامان به عنوان اولین سخنران به بررسی حوزه‌های استراتژی مدیریت روابط عمومی پرداخته و پیرامون ارتباطات داخلی از جمله ارائه خدمات شایسته و باکیفیت به واحدهای کسب و کار و زمینه های توسعه این نوع خدمات، ارتباط با ذینفعان بانک مانند برنامه ریزی و اقدام در مورد تبلیغات و برندینگ برای مشتریان هدف مانند رسانه ها، سهامداران، بخش خصوصی، دولتی و …، ارتقاء جایگاه برند، معرفی خدمات و تسهیلات موجود و همچنین ارتباطات درون گروهی از جمله خلق و ایجاد فضاهای کاری مشترک و هم افزایی جهت ارتقاء برند بانک سامان توضیحات مبسوطی ارائه کردند.

1/9

در ادامه، خانم حسین زاده معاون بین الملل بانک سامان، ضمن ارائه توضیحات لازم در مورد تصویر بانک سامان از شرکت کنندگان درخواست کردند دیدگاه های خود را در مورد این موضوع با حاضرین به اشتراک بگذارند که در این ارتباط اعضا حاضر مشارکت فعالی نمودند و نظرات متنوعی را مطرح کردند.

در بخش بعدی، آقای نادری مدیر سرمایه انسانی بانک سامان سخنانی را پیرامون موارد انجام شده در جهت ایجاد رضایت مندی کارکنان، حمایت از ایده پردازی و پرورش ایده ها در سازمان در قالب برگزاری رویدادهای هر ساله برای بررسی و پایش ایده های برتر و در نهایت اجرایی کردن آنها و همچنین ایجاد اپلیکیشن “همسا” به عنوان یک پلتفرم اختصاصی برای اتصال بخش‌های مختلف سازمان و البته شنیدن صدای کارکنان بانک سامان حتی بصورت ناشناس ایراد نمودند.

ایشان همچنین وفاداری کارمندان به سازمان را بسیار بالا و نرخ خروج کارمندان را کمتر از 2.5 درصد در سال ارزیابی کرده که بیشترین دلیل آن را مهاجرت بر شمردند.

همچنین جلسه با پرسش و پاسخ نیز همراه بود که به پرسش‌های اعضاء توسط تیم بانک سامان پاسخ های مقتضی داده شد.

در ادامه آقای مزینانی معاون اداره تجربه و ارتباطات کارکنان بانک سامان نیز توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده در بانک سامان در راستای توسعه “برند کارفرمایی و فرهنگ برند” بانک سامان ارائه کردند.

در خاتمه ی گفتگو، خانم حسین زاده ضمن قدردانی از برگزاری جلسه ی مشترک کمیسیون برندینگ و کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه و حضور پر رنگ اعضا، به اهمیت موضوع برندینگ و تصویری که شرکتها از خود در توسعه تجارت و روابط خارجی می سازند تاکید کرد. ایشان  تصویر بانک سامان در روابط خارجی به عنوان انتخاب نخست کارگزاران و ذینفعان خارجی را مرهون نگرش و تلاش های مستمر و پایدار برشمرد که طی سنوات متمادی در حوزه بین الملل صورت گرفته است.

در پایان، ضمن پذیرایی، آقای نوری از حضور و مشارکت خوب اعضا، سخنرانی کارشناسان محترم و استقبال میزبان تشکر نمود و جلسه با گرفتن چند عکس یادگاری به پایان رسید.

 

با احترام

صبا توانا – دبیر کمیسیون برندینگ

حامد وسمقی – دبیر کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه