عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

کمیسیون گردشگری

کمیسیون گردشگری

این کمیسیون از قدیمی‌ترین کمیسیون‌های اتاق بوده که پس از رفع تحریم‌ها بصورتی بسیار فعال تشکیل می‌گردد و بخش‌های مختلف گردشگری را مورد بررسی قرار می‌دهد.

از مهمترین اهداف این کمیسیون کمک به ارائه راهکارهایی به سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین شده در زمینه ارتقا صنعت گردشگری در کشور می‌باشد.

اعضای این کمیسیون معمولا در رشته‌های مختلف گردشگری اعم از آژانس‌های خدمات مسافربری، هتلداری شرکت‌های بیمه و … می‌باشند.

جهت آگاهی از مسائل روز گردشگری و پیشرفت‌های بین‌المللی معمولا از کارشناس و دست‌اندرکاران آگاه و مرتبط در هر جلسه کمیسیون دعوت به عمل می‌آورند

کمیسیون گردشگری

صورتجلسه کمیسیون گردشگری (1 خرداد 1402) 

نهمین جلسه کمیسیون گردشگری در تاریخ 1 خرداد 1402 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا با حضور آقای رحمانی موحد نایب رئیس کمیسیون، خانم اسلامیه، ، آقای گواهی، آقای زهی، آقای فاطمی، آقای فخار، آقای حق‌وردیان، آقای شیرازی و آقای فتح…

صورتجلسه کمیسیون گردشگری (15 اسفند 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (3 بهمن 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (7 آذر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (18 مهر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (4 اردیبهشت 1402) 

هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری در تاریخ 4 اردیبهشت 1402 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا با حضور آقای رحمانی موحد نایب رئیس کمیسیون، خانم اسلامیه، خانم سلیمانی، آقای فتح اللهی، آقای گواهی، آقای طاهری راد، آقای مختاری و آقای شیرازی از…

صورتجلسه کمیسیون گردشگری (1 اسفند 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (5 دی 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (2 آبان 1401) 
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون گردشگری 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (1 خرداد 1402) 

نهمین جلسه کمیسیون گردشگری در تاریخ 1 خرداد 1402 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا با حضور آقای رحمانی موحد نایب رئیس کمیسیون، خانم اسلامیه، ، آقای گواهی، آقای زهی، آقای فاطمی، آقای فخار، آقای حق‌وردیان، آقای شیرازی و آقای فتح…

صورتجلسه کمیسیون گردشگری (15 اسفند 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (3 بهمن 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (7 آذر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (18 مهر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (4 اردیبهشت 1402) 

هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری در تاریخ 4 اردیبهشت 1402 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا با حضور آقای رحمانی موحد نایب رئیس کمیسیون، خانم اسلامیه، خانم سلیمانی، آقای فتح اللهی، آقای گواهی، آقای طاهری راد، آقای مختاری و آقای شیرازی از…

صورتجلسه کمیسیون گردشگری (1 اسفند 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (5 دی 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (2 آبان 1401) 
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون گردشگری