سومین جلسه کمیسیون گردشگری در تاریخ 7 آذر 1401 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا با حضور ریاست جلسه آقای شیرکوند، نائب رئیس دوم آقای رحمانی موحد و 3 نفر از اعضای اتاق و دبیر کمیسیون آقای حسنی برگزار شد.
در این جلسه آقای شیرکوند رئیس کمیسیون گردشگری با تاکید بر این مهم که حضور فعال اعضا در کمیسیون موجب تبیین نقشه راه روشن و کاربردی خواهد شد اظهار داشت رسالت های کمیسیون گردشگری اتاق با تمرکز بر موضوعات نقطه ای که همیشه نتایج نقطه ای را نیز به دنبال دارد نباید فراموش گردد.
ایشان در همین راستا خاطر نشان کرد هیچ نماد، سازمان یا NGO در دنیا پدید نمی آید مگر به واسطه نیروی سرمایه انسانی که با اولویت قرار دادن فاکتور “کیفیت” مسیر رشد را برای آن سازمان هموار کند.
وی با تشریح بعضی شرایط، برگزاری رویداد گردشگری خوراک(Food Tourism) تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 با مسئولیت آقای دکتر طاهری راد را پیشنهاد و با حداکثر آرا تصویب شد.
آقای رحمانی موحد نائب رئیس دوم کمیسیون نیز تعیین اهداف رو به جلو را در شرایط کنونی امری لازم دانست و افزود در حال حاضر با بهره گیری از تجربه افراد متخصص و بکارگیری ظرفیت ها و امکانات موجود می توانیم پیوند خوبی با آینده، هم به منظور فراهم کردن بسترها و هم ارایه ایده های نو برقرار سازیم.
ایشان همچنین ضمن موافقت با برگزاری رویداد گردشگری خوراک(Food Tourism) تا پایان اردیبهشت سال 1402 پیشنهاد داد رویداد اصلی کمیسیون که در جلسات قبلی مقرر شد در پایان شهریور ماه سال 1402 برگزار گردد می تواند هنوز در دستور کار کمیسیون باقی بماند و با توجه به شرایط و نتایج حاصل شده از رویداد گردشگری خوراک جهت برگزاری یا عدم برگزاری آن، تصمیم نهایی اتخاذ گردد که این پیشنهاد نیز با حداکثر آرا تصویب شد.
سایر اعضا نیز ضمن اظهار نظر درباره وضعیت صنعت گردشگری در کشور، ایده ها و برنامه های خود را در این حوزه به اشتراک گذاشتند.
جلسه راس ساعت 16 با تشکر ریاست جلسه از حاضرین خاتمه یافت.

 

محمد رضا حسنی
دبیر کمیسیون گردشگری