دومین جلسه کمیسیون گردشگری در تاریخ 2 آبان 1401 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا با حضور ریاست جلسه آقای شیرکوند، نائب رئیس دوم آقای رحمانی موحد و 6 نفر از اعضای اتاق و دبیر کمیسیون آقای حسنی برگزار شد.
در این جلسه ابتدا اعضا به معرفی شرکت و فعالیت های خود پرداختند و آقای شیرکوند رییس کمیسیون گردشگری اتاق با ارایه توضیحاتی درباره مصوبات جلسه قبل، به این موضوع که شرکت ها ضمن آگاهی از فرآیندهای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری، باید دلایل منطقی و کاربردی نیز برای حضور در کمیسیون گردشگری داشته باشند اشاره کردند و وارد دستور کار جلسه شدند.
آقای شیرکوند با توضیح برنامه های کمیسیون برای یک سال آتی که شامل برگزاری 3 گردهمایی یا پیش رویداد در آخر پاییز و زمستان سال جاری و بهار سال1402 می باشد نظرات اعضا را جهت تعیین موضوعات این پیش رویدادهای فصلی جویا شدند.
ایشان ادامه دادند که برای هر یک از این پیش رویدادها، کارگروه ویژه ای تشکیل می شود و در هر فصل به یک موضوع مشخصی از زیر شاخه های special tourism (گردشگری با علایق خاص) پرداخته خواهد شد. وی افزود مبحث special tourism (گردشگری با علایق خاص) که عنوان اصلی نقشه راه کمیسیون در یک سال آتی می باشد از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و متیواند با موضوعات فرعی که توسط کمیسیون تعیین می شود جذابیت بیشتری نیز داشته باشد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق در همین راستا تاکید کرد که اجرای هر چه بهتر این رویدادها مستلزم برگزاری جلسات متعدد و منظم به منظور ارائه داده های جدید و تبادل نظر بین اعضا می باشد. وی همچنین یادآور شد نحوه اجرای این رویدادها چه به صورت آنلاین یا حضوری تحت تاثیر شرایط و ویژگی های پایان هر فصل خواهد بود و توجه به حضور و دعوت از مدعوین متخصص با نظر به موضوعات گردهمایی ها امری بسیار حیاتی است.
آقای شیرکوند ضمن اظهار این نکته که موضوع شرکت‌های خدمات مسافرتی آنلاین (OTA) در کشور بشدت مغفول مانده است و نیاز داریم بر اساس سبک زندگی دنیای امروز برای ورود به این مبحث عظیم نیز برنامه هایی را تنظیم نماییم ادامه داد ساختار این رویدادها شبیه به مراسم مرسوم نیست و قطعا فاکتور کمیت، ابزار تعیین کننده ای در موفقیت عملکرد ما خواهد بود اما کمیسیون گردشگری اتاق باید تحقق اهداف این رویدادها از جمله شبکه سازی، ایجاد ارزش افزوده و …. را با فاکتور کیفیت پایه ریزی نماید.
آقای رحمانی موحد نایب رئیس دوم کمیسیون گردشگری اتاق مشترک ایران و ایتالیا اذعان داشت که این رویدادهای فصلی، تمرینی برای برگزاری هر چه بهتر رویداد نهایی در پایان شهریور سال 1402 خواهند بود. ایشان حضور فعال متخصصین و کارشناسان حوزه گردشگری را در کمیسیون لازم و تبیین اهداف و تاثیرگذار و مفید بودن خروجی های رویدادها را مهم دانستند.
اعضای حاضر در جلسه نیز ضمن تایید مبحث special tourism (گردشگری با علایق خاص) بر کیفیت اجرایی برنامه ها، همفکری و همکاری های متقابل تاکید بسیار داشتند و موضوعات
• Village tourism (گردشگری روستایی)
• Food/Culinary tourism (گردشگری غذا)
• Art & Fashion tourism (گردشگری هنر و مد)
• MICE (ملاقات‌ها، انگیزش‌ها، انجمن‌ها و نمایشگاه‌ها)
را برای موضوعات پیش رویدادها، پیشنهاد و بین اعضا به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا
• موضوع Food/Culinary tourism (گردشگری غذا) برای اخر فصل پاییز سال 1401
• موضوع MICE (ملاقات‌ها، انگیزش‌ها، انجمن‌ها و نمایشگاه‌ها) برای اخر فصل زمستان سال 1401
• موضوع Art & Fashion tourism (گردشگری هنر و مد) برای اخر فصل بهار سال 1402
تعیین گردید.
اعضا در پایان به بررسی وضعیت صنعت گردشگری در کشور پرداخته و ایده ها و برنامه های خود را در این حوزه به اشتراک گذاشتند.

 

محمد رضا حسنی
دبیر کمیسیون گردشگری