اولین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق مشترک ایران و ایتالیا در روز دوشنبه 18 مهر ماه 1401، با حضور آقای شیرکوند رئیس کمیسیون، خانم نقوی نایب رئیس اول و آقای رحمانی موحد نایب رئیس دوم و جمعی از اعضای اتاق و آقای حسنی دبیر کمیسیون به صورت حضوری در محل این اتاق برگزار گردید.
در ابتدا اعضا جهت آشنایی بیشتر، به معرفی خود و فعالیت‌هایشان پرداختند و رئیس کمیسیون ضمن ارائه گزارش عملکرد در دو سال گذشته، کمیسیون گردشگری را از قدیمی ترین و مهمترین اقدامات اتاق مشترک یاد کردند و افزودند که رشد و توسعه در حوزه گردشگری همواره از دغدغه های اساسی در اتاق مشترک ایران و ایتالیا بوده است.
آقای شیرکوند همچنین با معرفی هیات رئیسه جدید و دستور جلسه( تبیین اهداف کمیسیون در یک سال پیش رو) از اعضا جهت مشارکت در بحث و ارائه پیشنهادات دعوت نمودند.
آقای شیرکوند در وهله اول تبیین اهداف اصلی کمیسیون و مبتنی بر آن، تنظیم برنامه اجرایی و تشکیل کارگروه ها را امری ضروری عنوان و تاکید کردند با توجه به گستردگی مباحث در حوزه گردشگری و دوره یک ساله کمیسیون و ظرفیت اتاق مشترک نیاز است رویکرد و برنامه های کمیسیون در راستای توسعه فضای گردشگری بین ایران و ایتالیا معطوف گردد.
وی ضمن ارایه گزارش مبسوطی از شرایط کنونی گردشگری در کشور و جهان، فعالیت زنان در این حوزه بویژه در سال های اخیر را بسیار تاثیرگذار عنوان کردند و پیاده سازی کار تیمی و تقویت نمایش صنعت گردشگری را در دستیابی به اهداف بسیار مهم دانستند و با ارزیابی کلی شرایط و شاخه های اصلی صنعت گردشگری، حرکت بر مدارspecial interest ( گردشگری با علایق خاص) را برای کمیسیون توصیه و پیشنهاد دادند.
آقای شیرکوند همچنین با تشریح اهمیت موضوع Target Audience( مخاطب هدف)، تاکیدکردند باید منافع را تعریف و مخاطب را بزرگ تر بکنیم چرا که تعیین گروه هدف، موجب ترسیم نقشه راه کارشناسی و تخصصی و در نتیجه جذب افراد علاقه مند و متخصص به کمیسیون گردشگری میشود و نباید افراد، بدون هدف در این کمیسیون حضور یابند.
خانم نقوی نیز همکاری و برگزاری رویدادهای مشترک با اتاق متناظر ایتالیا و ایران و بهره برداری از تجربیات موفق ایتالیا در حوزه گردشگری را مورد تاکید و شناسایی ابزار و نقش کسب و کارها ی کشورهای توسعه یافته که بویژه در ایام کرونا و شرایط بحرانی با وجود محدودیت ها تاب آوری بیشتری داشته اند را لازم دانستند.
ایشان همچنین به مبحث تبعیض مثبت اشاره ای کردند و مجدانه خواستار ایجاد فرصتی مساوی برای زنان و مردان در حوزه گردشگری شدند. و با توجه به ویژگی ذاتی اعضای اتاق که فعالان حوزه اقتصادی هستند پیشنهاد دادند که رویکرد کمیسیون گردشگری نیز باید به گونه ای تنظیم گردد که برای همه اعضای اتاق دارای کشش و جذابیت باشد.
نایب رئیس اول دورهمی صمیمانه فصلی تا پایان دوره یکساله کمیسیون را با اعضا، علاقه مندان و متخصصان حوزه گردشگری به منظور تجدید دیدار، تبادل نظر، طرح موضوع های جدید و ارائه گزارش و …. نیز پیشنهاد دادند.
آقای رحمانی موحد نیز در این نشست 6 پیشنهاد برای پیشبرد برنامه های کمیسیون مطرح نمودند:
برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه گردشگری، بررسی استارت‌آپ های فعال در این حوزه در ایران و ایتالیا و ارائه مشاوره و خدمات به آنها، مبحث آموزش، به عنوان مثال دانشجویان مقیم ایتالیا که علاقمند به حوزه گردشگری هستند، بتوانند از طریق ایران و ایتالیا و انجمن تورلیدرها جلسات و دوره های آموزشی به صورت آنلاین سپری نمایند که در نهایت در سفر به ایتالیا، راهنما و همراه اعضای اتاق باشند. بررسی نمایشگاه های فعال در ایران و ایتالیا در حوزه گردشگری (در صورت لزوم حضور در آنها به عنوان بازدید کننده) و ارائه مشاوره و خدمات به مجموعه های حاضر در نمایشگاه ها، موضوع MICE ویژه آژانس ها و تورگردانان و همکاری با آنها، ایجاد تعامل و همکاری با مجموعه های دولتی جهت استفاده از پتانسیل های یکدیگر.
آقای شیرکوند پس از استماع نظرات و پیشنهادات اعضا، نقشه راه یک ساله کمیسیون را با عنوان special interest ( گردشگری با علایق خاص) و تاکید بر رویدادمحور بودن ساختار با چهار پیش برنامه فصلی برای اجرای رویداد اصلی در شهریور ماه سال 1402 ترسیم و پیشنهاد دادند. که مقرر گردید موضوعات این پیش برنامه ها در دستور جلسه آتی بررسی و تبیین گردد.
خانم نقوی، آقای رحمانی موحد، آقای بابک قدس نماینده دفتر مسافربری کوروش کبیر و خانم اسلامیه از علاقمندان به این حوزه نیز در مورد رویدادمحور بودن کمیسیون و ساختار ارایه شده اتفاق نظر داشتند و جلسه در ساعت 16:00 به کار خود پایان داد.

 

محمد رضا حسنی
دبیر کمیسیون گردشگری