از اعضای علاقمند که عضویت خود را در اتاق ایران و ایتالیا تمدید کرده اند دعوت بعمل می آید تا در جلسه انتخابات “هیئت رئیسه کمیسیون های اتاق ایران و ایتالیا” مشارکت نمایند.

توضیحات:
1- افرادی که علاقمند به حضور در هیئت رئیسه کمیسیون هستند باید رزومه خود را حداکثر تا تاریخ 15 شهریور به این اتاق از طریق ایمیل info@iiccim.ir یا واتساپ 09038429619 ارسال نمایند.
2- اعضای محترم که امکان حضور در جلسه فوق را ندارند می توانند با صدور نامه بر روی سربرگ شرکت، ممهور به مهر و امضاء (صاحبان امضاء مجاز) نماینده خود را جهت حضور معرفی نمایند.
3- همراه داشتن کارت عضویت تمدید شده و کارت ملی در روز برگزاری جلسه ضروری است.

لطفا حضور قطعی خود را در جلسات انتخابات کمیسیون ها حداکثر تا تاریخ 10 / 6 / 1401 از طریق واتساپ به شماره 09038429619 اعلام نمایید.