براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی ۳/ ۰‌درصد افزایش یافته که این نرخ برابر با میزان رشد سه‌‌‌ماه قبل بوده است. در کشورهای گروه‌هفت، رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماه دوم ۲۰۲۲، با رشد ۲/ ۰درصدی در مقایسه با رشد صفر در سه‌ماه اول ۲۰۲۲، ثبت شده است.
براساس آمار منتشرشده، در وضعیت موجود، تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف عضو ارقام متفاوتی ثبت شده است؛ در صورتی که رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا و انگلستان منفی گزارش شده (هر دو منهای ۰/ ۱درصد) و رشد تولید ناخالص داخلی در آلمان به‌شدت کاهش یافته (۱/ ۰‌درصد در مقایسه با ۸/ ۰‌درصد در سه‌ماه قبل)، رشد در ژاپن و فرانسه (۵/ ۰درصد) مثبت شده و در ایتالیا (۰/ ۱درصد) و کانادا (۱/ ۱درصد) سرعت گرفته است. براساس این گزارش، پنج‌کشور گروه‌هفت قبلا پیش‌بینی‌‌‌های اولیه‌‌‌ای را در مورد تولید ناخالص داخلی منتشر کرده بودند. پیش‌بینی‌‌‌های اولیه امکان تجزیه و تحلیل عواملی را فراهم می‌کند که بر رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماه دوم ۲۰۲۲ تاثیر گذاشته‌‌‌اند. تطبیق داده‌‌‌های این دو گزارش، به عنوان مثال ارزش کل کالاها و خدمات صادراتی فرانسه، محرک اصلی رشد مثبت تولید ناخالص داخلی شناخته می‌شود.
آمارها در میان سایر کشورهای OECD که داده‌‌‌های مربوط به سه‌ماه دوم ۲۰۲۲ در مورد آنها در دسترس است، از تغییرات محسوس در اقتصاد برخی کشورها خبر می‌دهد. از میان کشورهای نزدیک به جنگ در اوکراین، لهستان از رشد تولید ناخالص داخلی ۵/ ۲درصدی در سه‌ماه اول ۲۰۲۲ به کاهش ۳/ ۲درصدی در سه‌ماه بعدی رسیده است. در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۲، لتونی و لیتوانی نیز شاهد تغییر از رشد مثبت تولید ناخالص داخلی به کاهش تولید ناخالص داخلی بوده‌‌‌اند (این کشورها به ترتیب ارقام منفی ۴/ ۱‌درصد و منفی ۴/ ۰‌درصد تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده‌‌‌اند). همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در مجارستان از ۱/ ۲‌درصد به ۱/ ۱‌درصد کاهش یافته است. با این حال، رشد تولید ناخالص داخلی در چند کشور اروپایی در سه‌ماه دوم ۲۰۲۲ افزایش یافته است؛ از جمله تولید ناخالص داخلی در هلند (با ثبت رکورد ۶/ ۲درصدی)، سوئد (۴/ ۱درصد)، اسپانیا (۱/ ۱درصد)، نروژ و دانمارک (هر دو ۷/ ۰درصد) و فنلاند (۶/ ۰درصد) افزایش یافته است. در میان سایر کشورهای OECD که دورتر از مناقشه میان روسیه و اوکراین قرار دارند، رژیم صهیونیستی بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی (۷/ ۱درصد) را داشته است و پس از آن مکزیک (۰/ ۱درصد) قرار دارد. ایتالیا و ژاپن برای اولین‌بار در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۲ از سطح تولید ناخالص داخلی قبل از همه‌گیری (سه‌ماه چهارم ۲۰۱۹) به ترتیب ۰/ ۱ و ۲/ ۰‌درصد فراتر رفته‌‌‌اند. علاوه بر این، آلمان برای اولین‌‌‌بار به سطح پیش از همه‌گیری خود رسیده است. این امر به آن معنی است که از سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۲، همه کشورهای گروه‌هفت سطوح تولید ناخالص داخلی را به میزان برابر یا بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری پیش برده‌‌‌اند.