قطر و ایتالیا برای پروژه گسترش یک میدان گازی در شمال شرق این کشور توافق همکاری امضا کردند.
شرکت انرژی قطر طی بیانیه‌ای از امضای توافق همکاری با شرکت «انی» ایتالیا برای گسترش یک میدان گازی در شمال شرق این کشور خبر داد.
براساس این بیانیه، ظرفیت تولید سالانه گاز مایع طبیعی قطر با تحقق این پروژه از 77 میلیون تن به 110 میلیون تن افزایش خواهد یافت.
سعد بن شریده الکعبی، وزیر مشاور در امور انرژی دولت قطر در این بیانیه اظهار داشت که سهم شراکتی شرکت انرژی این کشور در این پروژه 75 درصد و سهم شرکت انی نیز 25 درصد خواهد بود.
الکعبی خاطرنشان کرد که فعالیت‌های تولید در این میدان گازی انتظار می‌رود در سال 2026 آغاز شود و 3.12 درصد این میدان در اختیار شرکت انی قرار خواهد گرفت.