به استحضار اعضاء این اتاق می‌رساند:
سی و دومین مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا با دستورات مندرج در آگهی روزنامه اطلاعات در تاریخ 30 / 03 / 1402 راس ساعت 14:00 در محل اتاق ایران به نشانی، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی(فرصت سابق)، پلاک 175، طبقه اول ساختمان جدید برگزار خواهد شد.