بدینوسیله به آگاهی می‌رساند که 15 نفر از اعضاء محترم اتاق ایران و ایتالیا داوطلب عضویت در هیات نمایندگان انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در حوزه های مربوط به خود شده‌اند. از اعضاء ارزشمند که واجد شرایط رای دهی در روز 1401/12/20 می‌باشند خواهشمند است در ارائه آراء خود در صورت تمایل نام این یاران را نیز در برگه رای درج نمایند.
هیات رئیسه اتاق ایران و ایتالیا
ردیف کدعضویت نام نام خانوادگی نام شرکت اتاق نوع عضویت
1 3114 حسن احمدیان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران تهران حقوقی
2 2392 محمدرضا بهرامن صبا بهپر ایرانیان تهران حقوقی
3 4766 محمدرضا حریری اردبیلی نساجی دیباریس تهران حقوقی
4 4593 رامین خسروخاور فدراسیون صنعت نفت ایران تهران حقوقی
5 2292 محمدمهدی رئیس زاده گروه جهاني دوازده پارس تهران حقیقی
6 14 مرسل صدیق پارس شیر تهران حقوقی
7 4728 سید مظفر عبداله کشت و صنعت روژین تاک تهران حقوقی
8 4245 علی مردان علائی جوردهی صنعتی شوفاژکار تهران حقوقی
9 4791 افسانه فخری شامخ فرابر تهران حقوقی
10 3339 سیدمحسن میرصدری آزمایشگاههای صنایع انرژی تهران حقوقی
11 4443 محمد رضا نجفی منش آسیالنت تهران حقوقی
12 4879  امیررضا نقیب بهداشتی دکتر عبیدی تهران حقوقی
13 5517 علیرضا نوری جهان اُروم اُیاز تهران حقوقی
14 1739 مهرداد نوری تولیدی تک ماکارون تهران حقوقی
15 5441 ناهید هاشمی پارس روناک فارمد تهران حقوقی