جناب آقای مهندس محمدرضا بهرامن

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تبریک گفته و آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای جنابعالی داریم.

 

 

هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا