برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا

اعضاء محترم :

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران و ایتالیا در تاریخ 19 تیر 1402 بدینوسیله از علاقمندان جهت حضور، رای دهی و یا کاندیداتوری به‌شرح زیر دعوت به عمل می‌آید:

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت کاندیداتوری در هیات رئیسه اتاق ایران و ایتالیا:

-رزومه شغلی و تحصیلی

– اصل نامه درخواست کاندیداتوری در ترکیب هیات رئیسه بر روی سربرگ شرکت با مهر و امضاء مجاز

-کپی کارت معتبر و تمدید شده اتاق ایران و ایتالیا (حداقل یک سال از مدت عضویت گذشته باشد).

-از کاندیداهایی که به دلیل عدم امکان حضور در مجمع نماینده معرفی می‌نمایند، خواهشمند است معرفی‌نامه رسمی بر روی سربرگ با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت را در اختیار فرد معرفی شده قرار دهند.

علاقمندان لطفا مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 08 نیر ماه 1402 به صورت فیزیکی(دستی) به دبیرخانه این اتاق تحویل فرمایند.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت  رای دهی در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران و ایتالیا:

-اصل کارت عضویت معتبر اتاق ایران و ایتالیا (حداقل 3 ماه از تاریخ عضویت یا تمدید گذشته باشد).

-در مورد افرادی که به عنوان نماینده شخص حقوقی جهت رای دهی در مجمع حضور خواهند داشت، همراه داشتن معرفی نامه رسمی بر روی سربرگ با امضای مدیر عامل و مهر شرکت بعلاوه کارت عضویت معتبر عضو اتاق الزامی است.

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا