انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در تاریخ 20/06/1401 با حضور ریاست اتاق آقای مهندس پورفلاح و دبیر کل، خانم مهندس شهابی و اعضا علاقمند در محل اتاق ایران برگزار و افراد ذیل بعنوان هیئت رئیسه کمیسیون مذکور انتخاب گردیدند:

• آقای پیمان مولوی رئیس
• خانم هاله حسین زاده نایب رئیس اول
• آقای محمدامیر داود نایب رئیس دوم
• خانم آرزو بیسجردی دبیر

همچنین مقرر شد اولین جلسه این کمیسیون در روز سه شنبه 12 مهر 1401 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا برگزار گردد.